Jordi Gili

març 5, 2022 10:25 pm Published by

Es realitza una anamnesi clínica, proves i testos de valoració fisioterapèutica i osteopàtica i tenint en compte tota aquesta informació s’iniciarà i es proposarà el tractament més addientsta informació s’iniciarà i es proposarà el tractament més

Categorised in:

This post was written by pedrosalgueroanillo@gmail.com